sunnuntai 6. joulukuuta 2015

Tekstiä ja tietoa

Ensi viikolla on maamme ainoan kuvataideakatemian tutkimuspäivät http://www.uniarts.fi/kuvan-tutkimuspaivat. Mika Elo, taiteellisen tutkimuksen professori kirjoittaa päivien esittelytekstissä seuraavasti:

Nykyään puhutaan paljon transdisiplinaarisesta tutkimuksesta, tutkimuksesta joka tapahtuu osin tutkimustiedon soveltamisen konteksteissa ja yhteistyössä siellä toimivien toimijoiden kanssa. Usein tällainen tutkimus löytää motivaationsa kansallisten ja ylikansallisten tutkimusrahoitusohjelmien piiristä, ja lähtökohtana on tyypillisesti pyrkimys jonkin konkreettisen ja yhteiskunnallisesti haastavan ongelman ratkaisuun. Viimeaikaisissa keskusteluissa on kuitenkin tuotu esiin myös se kriittinen näkökulma, että tällaisissa valtiojohtoisissa tutkimusohjelmissa ongelmanasettelu on usein melko teknokraattinen ja että sitä ohjaava ongelman käsite on alikehittynyt.

Minulle jää tekstissä paljon arvuuteltavaa, en voi olla varma mitä tällä kappaleella halutaan kertoa. Taiteellisen tutkimuksen tekijöitä ei ole useita ja tapahtuman luonne on tiedotuksessa tehty avoimeksi ja luontevaksi. Miksi siis esittelytekstin sisältö pitää arvuutella tai siinä ei mainita lähteitä? Miksi viestiä ei argumentoida selvästi, esimerkiksi näin: Kun Suomen hallitus antaa suoraan rahaa tutkimukseen, niin tutkimusohjelmalle annetaan selviä yhteiskunnallisen ongelmakysymyksen päämääriä. Ja esitetä johtopäätöstä: Tällainen tutkimus ei pidä sisällään itseisarvoista, taiteen tutkimusta ja jää siksi heikoksi.

Nykyään puhutaan - niin puhutaanko tässä nyt siitä tutkimuksesta, mitä tehdään Kuvataideakatemiassa? Tehdäänkö siellä, tällaista: transdiplinaarista, tutkimusta ja kuka sitä siellä tekee?

Usein - tämä nyt kertoo jo pitkälle järjestyneistä tutkimuksista, kun puhutaan tutkimusrahoitusohjelmista. Onko tämä nyt viittaus juuri alkaneeseen ARTSEQUAL -tutkimushankkeeseen? http://www.uniarts.fi/uutishuone/merkittävä-rahoitus-taiteen-ja-taidekasvatuksen-tasa-arvon-tutkimukselle

Jostain kovin tyypillisestä tässä siis on kuitenkin kyse.

Viimeaikaisissa keskusteluissa - siis kuka puhuu ja missä? Taiteellisen tutkimuksen ytimessä, taideyliopiston käytävillä, joissakin aikakausjulkaisuissa tai sanomalehtien yleisöosastojen puheissa?

Valtiojohtoisissa  - nyt kansallinen ja ylikansallinen on tiivistetty tarkoittamaan valtiojohtoista, ehkä sitten poliittisen hallituksen johtoista, tutkimusta.

On usein melko -