tiistai 3. kesäkuuta 2014

Pohjoismaisen hyvä idea

Rensujeffin tutkimuksen 
ilmestymisestä on aikaa muutama kuukausi. Juuri nyt taiteilijat keskustelevat mitä edunvalvonnan asioita, ja missä järjestyksessä, pitäisi saada tulevaan hallitusohjelmaan. Sillä, että keskustelu alkaa aina uudelta pöydältä ja runsaana, on puolensa. Huono puoli taas on, ettei perustelujen rakentamiselle juuri ole riittävästi aikaa. Hyviä ideoita on paljon.

Rensujeffin tutkimuksen mukaan suomalaisia taiteilijoita ja taiteen tukea on seurattu säännöllisesti. Tuen määrää ja toimivuutta ei arvioida laajemmassa, esimerkiksi Pohjoismaisessa, yhteydessä. Säännöllisen vertailun tarkastelunäkökulmiakin voisi olla useampia: sosiaaliturva, eläketurva, sosiaalinen asema, käteen jäävä ansiotulo ja sen todellinen rakentuminen.

Rensujeffin tutkimuksen taiteilija on saanut valtion apurahaa. Sen sijaan tutkimuksessa ei eritellä, onko kyseessä matka-, kohde- tai työskentelyapuraha. Tutkimuksessa ei myöskään huomioida ammatinharjoittamisen todellisia kustannuksia. Kustannukset vaihtelevat eri taiteen aloilla.

Rensujeff esittää, että suomalaisen kuvataiteilijan ansio on suoraan riippuvainen apurahoista. Tutkimus tarkentaa uskomusta taiteilijoiden määrän hallitsemattomasta kasvusta. Taiteilijamäärän kasvu on suhteessa väestömäärän yleiseen kasvuun, eikä ole ollut sitä suurempaa. Kuvataiteen perinteisten alojen tekijöiden määrä on pysynyt vakiona. Nousu on kohdentunut ryhmään ”muut taiteilijat”.

Kevään edunvalvonnan puheenaihe on pohjoismaisen MU-järjestelmän edistäminen. Siinä on kyse palkkion ja teoksen käyttökorvauksen maksamisesta taiteilijoille museonäyttelyn yhteydessä. Rahaa annetaan museoille jaettavaksi niille taiteilijoille, jotka pitävät museossa näyttelyn. Pohjoismaisen hyvä idea. Mutta miksi tehdä vuosikymmeniä jatkuvaa raportointia, vertailua ja tutkimusta, josta saatuja tuloksia ei käytetä missään? Näitä kivoja ideoita voidaan toteuttaa muutenkin.

Valtionavustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" –hankkeille
380 000 euroa = 17 apurahavuotta

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
700 000 euroa = 32 apurahavuotta

Suomen ulkomailla toimivien instituuttien kulttuurivienti- ja kehittämishankkeet
600 000 euroa = 27 apurahavuotta

Taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta ja ulkomaille suunnatut kulttuurilehdet
3 887 000 euroa =  177 apurahavuotta

Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeet kunnissa ja alueilla

1 000 000 euroa = 45 apurahavuotta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti